تبلیغات
روایت شهید - مطالب دی 1392
رحلت پدر شهید علیپورادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 25 دی 1392ساعــت08:11 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید احمد شعبانی
    
                                                                                     سردار شهید احمد شعبانی

سمت : قائم مقام گردان شهدای سقز

فرزند : غلامحسین

ولادت : 1344

شهادت :  1369/03/27


محل شهادت :  سقز

نوع شهادت : اصابت ترکش به تمام اعضای بدنش و اصابت گلوله به سر مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 40                    ردیف : 93                    شماره : 10


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 25 دی 1392ساعــت07:11 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید ابوالفضل ریاضی
         
                                                                                سردار شهید ابوالفضل ریاضی

سمت : --

فرزند : خلیل

ولادت : 1342

شهادت :  1363/01/03


محل شهادت :  خیبر پل طلائیه

نوع شهادت : اصابت گلوله دوشکا به بدن مطهرش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 27                    ردیف : 34                    شماره : 16

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت08:04 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید مفقود الاثر ناصر رئوف
                                                                                                سردار مفقود الاثر شهید ناصر رئوف 

سمت : ---

فرزند : ---

ولادت : ---

شهادت :  ---

محل شهادت : ---

نوع شهادت : ---

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : --                    ردیف : --                    شماره : - 

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت07:51 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید حمید کل حسینی

      
                                                                                 سردار شهید حمید کل حسینی

سمت : جمعی لشکر 27 گردان عمار

فرزند : حاج علی

ولادت : 1343

شهادت :  1365/11/01

محل شهادت : شلمچه کربلای 5

نوع شهادت : اصابت خمپاره و گلوله دوشگا به بدن مطهرش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء)

قطعه : 29             ردیف : 38            شماره : 1


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت07:34 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید حسین سلکی
    
                                                                                   سردار شهید حسین سلکی

سمت : --- 

فرزند : مرتضی

ولادت : 1335/11/09

شهادت :  1357/09/16

محل شهادت : خرم آباد میدان شهداء

نوع شهادت : اصابت گلوله به کمر مطهرش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت شهرستان خرم آباد لرستان (آرامستان خزر)


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت07:28 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید ناصر خاشعی
      
                                                                               سردار شهید ناصر خاشعی

سمت : فرمانده گروهان مالک 

فرزند : ---

ولادت : ---

شهادت :  1365/6/11

محل شهادت : ---

نوع شهادت : ---

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (گلزار شهدای اصفهان)  


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت07:27 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید مفقودالاثر سید نصرالله طباطبایی نیا
      
                                                          سردار شهید مفقود الاثر سید نصرالله طباطبایی نیا

سمت : بسیجی

فرزند : سید عبدا...

ولادت : ---

شهادت :  عملیات والفجر 1

محل شهادت : ---

نوع شهادت : ---

مزار شهید در قطعه ای از بهشت گلزار شهدای حسن آباد قم (امام زاده اسماعیل زیوان)


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت07:21 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید سید حسن طباطبایی نیا
      
                                                                     سردار شهید سید حسن طباطبایی نیا

سمت : بسیجی لشکر 21 حمزه

فرزند : سد حسین

ولادت : ---

شهادت :  --- 

محل شهادت : منطقه سومار

نوع شهادت : اصابت خمپاره به صورت مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت ( بهشت زهراء )

قطعه : 24         ردیف : 28         شماره : 1


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت07:19 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید قاسم خواجه زاده
          
                                                                                    سردار شهید قاسم خواجه زاده

سمت : ---

فرزند : محمد حسین

ولادت : 1332

شهادت :  1359/10/17

محل شهادت : هویزه

نوع شهادت : ---

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 28                    ردیف : 54                    شماره : 8 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:31 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید رضا هوشنگی
      
                                                                                          سردار شهید رضا هوشنگی

سمت : ---

فرزند : جعفر

ولادت : 1341

شهادت :  1360/8/2

محل شهادت : کامیاران

نوع شهادت : ---

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 24                    ردیف : 106                    شماره : 10 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:30 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید سعید نامور سرخه کار
      
                                                                             سرباز شهید سعید نامور سرخه کار

سمت : سرباز وظیفه

فرزند : عباس

ولادت : 1339/8/14

شهادت :  1361/2/30

محل شهادت : خرمشهر

نوع شهادت : اصابت ترکش به صورت مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 26                    ردیف : 8                    شماره : 46 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:29 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید باقر جهان شیری
     
                                                                               سردار شهید باقر جهان شیری

سمت : ---

فرزند : علی

ولادت : 1343

شهادت :  1363/3/13

محل شهادت : تورپورسنندج

نوع شهادت : ---

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 27                    ردیف : 54                    شماره : 10 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:28 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید محسن(امیر) شیرازی
      
                                                                         سرباز شهید محسن(امیر) شیرازی

سمت : سرباز وظیفه جمعی لشکر 77 خراسان

فرزند : مهرعلی

ولادت : 1346

شهادت :  1367/1/8

محل شهادت : فکه

نوع شهادت : اصابت گلوله به قلب مطهرش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 40                    ردیف : 4                    شماره : 12 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:25 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید علی قربانخانی
      
                                                                                  سردار شهید علی قربانخانی

سمت : پاسدار وظیفه

فرزند : محمد علی

ولادت : 1345

شهادت :  1365/10/12

محل شهادت : مهران

نوع شهادت : اصابت ترکش خمپاره به سر مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 53                    ردیف : 8                    شماره : 12 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:22 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید محسن صفایی مقدم طهرانی
     
                                                                   سردار شهید محسن صفایی مقدم طهرانی

سمت : ---

فرزند : محمود

ولادت : 1338

شهادت :  1359/10/23

محل شهادت : ---

نوع شهادت : ترکش به پهلوی مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 24                    ردیف : 57                    شماره : 22


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:20 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید سید رضا متولیان
      
                                                                                  سردار شهید سید رضا متولیان

سمت : بسیجی

فرزند : سید ابراهیم

ولادت : 1348

شهادت :  1365/4/14

محل شهادت : مهران کربلای 1

نوع شهادت : اصابت گلوله به سر مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 53                    ردیف : 109                    شماره :17 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:16 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید سید عباس متولیان
      
                                                                             سردار شهید سید عباس متولیان

سمت : بسیجی

فرزند : سید ابراهیم

ولادت : 1350/7/21

شهادت :  1367/2/21

محل شهادت : شاخ شمران

نوع شهادت : اصابت خمپاره به بدن و قطع دست راست مطهرش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 53                    ردیف : 88                    شماره : 17 


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:15 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید حسن علی یوسفی سوره برق
      
                                                                      سردار شهید حسن علی یوسفی سوره برق

سمت : مسئول تبلیغات گردان جندالله سقز

فرزند : علی اکبر

ولادت : 1343/10/15

شهادت :  1365/3/18

محل شهادت : حاج عمران

نوع شهادت : اصابت ترکش به قلب مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (بهشت زهراء س

قطعه : 53                    ردیف : 160                    شماره : 4 

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:13 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
شهید جعفر عیوض شریفی
      
                                                                             سردار شهید جعفر عیوض شریفی


سمت : بیسیم چی گردان

فرزند : عبدا...

ولادت : 1347

شهادت :  اول ماه رمضان سال 1365

محل شهادت : ارتفاعات هفت تاش (بانه) سردشت

نوع شهادت : اصابت گلوله به سر مبارکش

مزار شهید در قطعه ای از بهشت (گلزار امام زاده محمد شهرستان کرج)


ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 22 دی 1392ساعــت06:10 ب.ظ تــوسط محمد رستمی | نظرات ()
زیارت عاشورا

RSS

جلوگیری از کپی کردن مطالب

ابزار هدایت به بالای صفحه

پیغام ورود و خروج